Partnerprogramma

Voor administratiekantoren kan Ledensite.com een mooie uitkomst bieden: weg met excel of dure administratiepakketten. Ledensite.com wil dat de administratiekantoren mee kunnen genieten van klanten die worden aangebracht. Daarvoor hebben we het partnerprogramma als volgt ingericht.

Bij het aanbrengen van een betalende klant, ontvangt de partner onmiddellijk 20% van de totale inrichtingskosten. Daarnaast ontvangt de partner 10% van de verwachtte jaaropbrengsten.  Aan het einde van het eerste jaar ontvangt de partner nog eens 10% van de jaaropbrengsten. Vanaf het eerste jaar verdient de partner aan het eind van elk jaar 10% van de jaaropbrengsten.

Een rekenvoorbeeld: een nieuwe klant betaalt 1000 euro voor het invoeren van het nieuwe ontwerp, de training, de ledenimport, en nog wat kleine aanpassingen. Vervolgens gaat deze klant 45 euro per maand betalen. De klant gaat op 1 januari 2012 live.

De partner ontvangt dan:

Op 1 januari 2012: 200 euro van de implementatiekosten.
Op 1 januari 2012: 10% van 12 maanden ad 45 euro, maakt 54 euro.
Op 31 december 2012: 10% van 12 maanden ad 45 euro, maakt 54 euro.
Op 31 december 2013: 10% van 12 maanden ad 45 euro, maakt 54 euro.

Als de klant voortijdig het contract opzegt in het eerste jaar, om welke reden dan ook, wordt de eerste 10% voor het eerste jaar terug gevorderd van de partner.

Let op: deze regels gelden vanaf 1 februari 2012.